17-May-2009 18:22, Canon Canon EOS 40D, 11.0, 18.0mm, 0.003 sec, ISO 400
 

Odwiedziliśmy tego dnia Ryn, Kętrzyn, Reszel, nie można było nie przyjechać do Świętej Lipki, szczególnie że jest taki bliko tych miast. Leży w gminie Reszel, województwo warmińsko-mazurskie. Do miasta prowadzą drogi i linie kolejowe z Mrągowa, Reszla i Kętrzyna.

Święta Lipka to sławne sanktuarium maryjne, już od średniowiecza przyciągające pielgrzymów nie tylko z Prus i Warmii, ale nawet z dalekich stron Polski. Sanktuarium to posiada długą i urozmaiconą historię, powiązaną z dziejami Prus i Polski.

 

to także obiekt zabytkowy niezwykłej wartości, zaliczany do najwspanialszych okazów baroku w Polsce. Zespół architektoniczny złożony z kościoła, krużganku i klasztoru posiada zachowaną w stanie pirawie nie zmienionym bogatą i różnorodną dekorację. Składają się na nią rzeźby w kamieniu i drewnie, malarstwo ścienne i snycerskie oraz rzadko spotykane w takiej obfitości dzieła artystycznego kowalstwa i ślusarstwa.

Święta Lipka w ostatnim okresie stała się także miejscem wypoczynkowym i celem licznych wycieczek, a także ośrodkiem kultury artystycznej i muzycznej.

Od czasu naprawienia organów, a zwłaszcza mechanizmu poruszającego figurki (1970), codziennie w sezonie turystycznym odbywa się prezentacja organów ( co godzinę od 9.30 do 17.30 ) W czasie ostatniego utworu poruszają się figurki na organach.

Organizatorami koncertów w Świętej Lipce są Akademia Muzyczna im. F. Chopina w Warszawie, Polski Instytut Muzyczny w Łodzi oraz Hotel “Mrongovia” Orbis w Mrągowie.

Miejscowym organistą był Waldemar Strzyżewski ale w 2006 roku zmarł nagle i jego miejsce zajął Rafał Sulima z rodziny organistów.

Nam się udało tego dnia zdążyć na ostatni koncert, nie było jeszcze sezonu i ostatni koncert odbywał się o godzinie 16.30. Nie mogliśmy tego dnia podziwiać Bazyliki w całej okazałości bo była odnawiana i cała przednia fasada była zasłonięta, ale za to byliśmy na całym koncercie i dla tych 30 min warto było odwiedzić i przyjechać do tego miejca :)

17-May-2009 18:31, KONICA MINOLTA DiMAGE Z6, 2.8, 5.859375mm, 0.333 sec, ISO 160
17-May-2009 18:26, KONICA MINOLTA DiMAGE Z6, 5.0, 5.859375mm, 0.006 sec, ISO 50
17-May-2009 18:24, KONICA MINOLTA DiMAGE Z6, 4.5, 14.022827mm, 0.013 sec, ISO 50
 
17-May-2009 18:23, KONICA MINOLTA DiMAGE Z6, 5.6, 27.433594mm, 0.013 sec, ISO 50
17-May-2009 18:22, KONICA MINOLTA DiMAGE Z6, 3.5, 5.859375mm, 0.017 sec, ISO 50
17-May-2009 18:20, KONICA MINOLTA DiMAGE Z6, 5.0, 7.1983337mm, 0.01 sec, ISO 50
 

Lista najciekawszych miejsc, które trzeba koniecznie odwiedzić w Polsce, dodaj miejsca, które dla Ciebie są najważniejsze.